OPERACJA PSYCHOLOGICZNA COVID-19. METODY ŁAMANIA PSYCHIKI I TWORZENIA PODPORZĄDKOWANIA

manipulacja?

To, co w polityce zaczyna się od lęku, kończy się szaleństwem.
Samuel Coleridge

To, że covid-19 jest operacją fałszywej flagi (operacją zaplanowaną, ale przedstawianą jako zjawisko naturalne, a przy okazji wywołanie psychozy) było podnoszone już od początku „epidemii”, np. w znanym raporcie Roberta D. Steele), ale podstawy takiego poglądu były na długo wcześniej, gdy podobne próby wywołania światowej paniki występowały przy np. SARS, świńskiej grypie itd.  Mamy do czynienia z długofalowym planem NWO (Nowego Porządku Świata) zawierającym różne aspekty geopolityczne, często ukryte, które umykają szeregowi „specjalistów” od zawężonych tematów.
Przewidywanie przebiegu zjawiska, a raczej jego planowanie było przedmiotem konferencji Event 201 w 2019 r. Ja sam już w styczniu 2020 podzieliłem się pewnymi podejrzeniami w notatce Dla otwarcia oczu, że możemy mieć do czynienia z operacją fałszywej flagi oraz  możliwością użycia lub wycieku broni biologicznej.

Na ten temat jest coraz więcej informacji i to dość przekonywujących. Jedną z osi stanowiska jest udokumentowany naukowo fakt budowy samego SARS-CoV-2 – są w nim struktury, które nie mogły powstać naturalnie, ergo – zostały stworzone sztucznie. Są też patenty na różne koronawirusy.
Jednak to temat odrębny, nad którym tutaj nie będziemy się skupiać, ponieważ chcemy zająć się samymi mechanizmami manipulacji społeczeństwem.

Istotę operacji podaje motto z artykułu Dla otwarcia oczu , które przewija się przy wielu podobnych sytuacjach:
Stwórz problem, zastrasz ludzi (bez względu na ofiary), zaproponuj i wymuś rozwiązanie – oczywiście za miliony $.

Ponieważ jednym z celów operacji jest biznes szczepionkowy, to warto podkreślić zniekształcanie informacji dotyczących szczepień oraz generalną tendencję do biernego ich akceptowania przez społeczeństwo. W tym celu skorzystam z fragmentów przesłuchania Clintona Millera przed amerykańską Izbą Reprezentantów 17 maja 1962 (już wtedy!)
[cytuję z książki „Szczepienia – niebezpieczne, ukrywane fakty” Ian Sinclair, str. 124; jest tam wiele podobnych doniesień].

Miller wówczas powiedział:
W prezentacji programów masowych szczepień omijanie bądź ignorowanie pewnych informacji jest bardzo powszechnym zjawiskiem.
Jest tendencja, żeby pozwalać tzw. ekspertom decydować, jakie informacje zostaną dostarczone mass mediom. Jedne oświadczenia do prasy oznacza się jako ,„absolutne bezpieczne”, inne jako „nie do nauki, ale wzbudzające absolutne zaufanie”.
Zwróciliśmy uwagę na fakt, że programy szczepień mają na celu „zagonić” ludzi. Przecież ludzie nie są bydłem, by ich zaganiać. Programy szczepień wielokrotnie upraszczają problem oraz podkreślają korzyści, minimalizując bądź nawet całkowicie ignorując niebezpieczeństwa w celu zniechęcenia czy
„uśpienia” przeciwników.

Celem programu jest również:
– stworzenie sztucznego niebezpieczeństwa oraz, co za tym idzie, wywołanie entuzjazmu wśród obywateli, że niby mogą temu zaradzić
– przesadne powiększenie władzy policji podczas kwarantanny
– zakładanie prostoty sprawy, podczas gdy jest ona znacznie bardziej skomplikowana. Podtrzymywanie szczepień, mimo iż zostały zdyskredytowane
– dokonywanie wyborów między dwoma bądź więcej jednakowej jakości szczepionkami oraz promowanie jednej kosztem innych
– wyśmianie rzetelnych opozycjonistów.

—-
Mamy więc do czynienia z napędzającymi strach kampaniami publicznymi.
Napoleon kiedyś powiedział:
Istnieją dwa sposoby na poruszenie ludzi – zainteresowanie lub strach.
Jest to jeden z ważnych elementów inżynierii społecznej uprawianej na potrzeby rządów, biznesów i wywiadów przez różne instytuty i „think tanki”.

Dalsza część wpisu powstała na podstawie wykładów psychologa Richarda Grannona „Stand Up for yourself”.

Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatrów i psychologów, mająca na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. Jest częścią Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych.

Żeby to osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko. To, co się obecnie dzieje i techniki, które są stosowane oparte są na schemacie osaczania ofiary przez psychopatę, tylko że w skali makro. Wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat (chyba że nastąpi jakiś radykalny przełom), dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy poddawani a także jak się przed tym bronić.

Teraz przedstawię techniki, które są stosowane. W części drugiej artykułu – remedium.

TECHNIKI STOSOWANE W OPERACJI COVID-19

1. Gaslightnining – zaburzanie percepcji rzeczywistości.
Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, że rzeczywistość, którą widzą nie jest prawdą i że kwestie oczywiste wcale takimi nie są. Cechą naturalnej pandemii jest to, że ludzie najpierw obserwują pewne zjawiska a potem zaczyna się mówić o nich w mediach. Tutaj było odwrotnie. Żyliśmy normalnie i gdyby nie powiedzieli w środkach masowego przekazu, że jest jakaś pandemia to nikt by nawet tego nie zauważył. Przechodzili byśmy jak dotychczas normalne sezonowe okresy przeziębień i uważali byśmy to za normalne. Gaslightning doprowadził do tego, że znaczna część społeczeństwa zaczęła postrzegać choroby sezonowe dróg oddechowych jako śmiertelne zagrożenie. Gdyby ktoś rok temu powiedział lekarzom, że będą zamykać przychodnie, bo mogą do nich przyjść chorzy ludzie to puknęli by się w głowę. Teraz jednak stało się to częścią nowej percepcji rzeczywistości i zaczyna być uważane za normalne. Zauważcie, że mnóstwo rzeczy, które jeszcze rok temu uważaliśmy za niemożliwe stały się nową normalnością. Już nawet wielu przestało kwestionować absurdy, które mnożą się z dnia na dzień.

2. Wymuszanie narracji. Zdominowanie dialogu społecznego.

Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary określonymi informacjami. Działa to na zasadzie kłamstwa, które powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Nawet ludzie, którzy na co dzień kierują się rozsądkiem zaczynają w ten rozsądek i trzeźwą ocenę rzeczywistości wątpić. Zaczynają myśleć: może jednak jest ta pandemia?

3. Przepowiadanie przyszłości – kreowanie wizji świetlanej przyszłości, która nastąpi po pokonaniu wirusa.
Ale jeszcze musimy chodzić w maskach, jeszcze musimy zostać w domu, jeszcze musimy się zaszczepić. TO JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE. Zauważcie, że minął rok od kiedy zostaliśmy zamknięci na dwa tygodnie i granica świetlanej przyszłości coraz bardziej się przesuwa. Wszystko, co dobre ma zdarzyć się w przyszłości, która ciągle jest odsuwana w czasie i która tak naprawdę nigdy może nie nadejść przy utrzymaniu dyktatu covidianizmu. Ale tego wam wprost nie powiedzą – przynajmniej do czasu aż zrealizują swoje polityczno-finansowe cele..

4. Obwinianie ofiary.
Psychopaci nigdy nie przyznają, że to oni są winni doprowadzenia ofiar do sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie przyznają, że to oni stworzyli sytuację, w której ofiary cierpią. Zamiast tego, będą wmawiać ofiarom, że to one są winne obecnego stanu rzeczy. Mówią, my chcieliśmy dobrze, ale to wasza wina, bo chcecie jeździć na urlopy, bo chcecie się ze sobą spotykać, bo chcecie obchodzić święta. My chcemy dobrze, ale to wasza wina, że się nie stosujecie. Prowadzi to do sytuacji, w której ofiara zaczyna postrzegać swojego oprawcę jako wybawcę z obecnego stanu rzeczy. Ofiara oczekuje, że oprawca znajdzie jakieś rozwiązanie. W ten sposób buduje się uległość.

5. Izolacja.
Izolacja jest najlepszą metodą złamania psychiki. Izolację od lat stosuje się w więzieniach wobec najgroźniejszych przestępców i wśród więźniów jest ona uważana za najgorszą karę. Izolacja prowadzi do rozmontowania psychiki, zakwestionowania poczucia własnej wartości, utraty poczucia sensu życia. Ofiara pozbawiona kontaktów społecznych popada w apatię i z czasem zgodzi się na wszystko by zmienić taki stan rzeczy.

6. Atakowanie i ośmieszanie osób, które kwestionują status quo.
Mamy tutaj do czynienia z ośmieszaniem lekarzy i naukowców dowodzących bezsensu covidowej narracji. Osoby te posiadają mocne argumenty i dowody naukowe na to, że obecna pandemia nie ma naukowych podstaw. Żaden instytut na świecie nie wyizolował do tej pory koronawirusa, na ulotkach testów PCR jest wprost napisane, że nie służą one do diagnozowania koronawirusa. Nie było prowadzonych żadnych badań, czy maseczki powstrzymują transmisję wirusa, przeciwnie – jest szereg badań, że są nieskuteczne, nie były prowadzone też żadne badania bezpieczeństwa szczepionek przez niezależne instytuty naukowe. Faktem jest, że pandemia Covid-19 została wykreowana na podstawie testów nie służących do wykrywania koronawirusa. I wszystko inne, co się obecnie dzieje jest tego pochodną. Ludzie z tytułami naukowymi, pionierzy w swoich dziedzinach są ośmieszani i nazywani foliarzami i teoretykami spiskowymi. Jeżeli psychopata chce zniszczyć twoją pozycję i poczucie własnej wartości, zaczyna wpływać na to jak postrzegają ciebie inni. Jest zmasowana akcja pozbawienia autorytetu osób wywodzących się ze środowiska naukowego, kwestionujących covidową narrację. Przedstawianie ich jako zagrożenie a w skrajnych przypadkach pozbawianie prawa do wykonywania zawodu, bez względu na wcześniejsze osiągnięcia.

7. Zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawania jego zasług.
Podejmowanie prób zmuszenia społeczeństwa do przyznania, że to co się obecnie dzieje to nie porażka a zasługa rządu i osób utrzymujących obecny stan rzeczy. Bo gdyby nie oni to było by dużo gorzej. Więc albo społeczeństwo uzna to za sukces albo zostaną nałożone na nie sankcje, łącznie z permanentnym zamknięciem.

8. Utrzymywanie podwójnej narracji.
Zamykamy – otwieramy – zamykamy – otwieramy – zamykamy Po pewnym czasie każda ofiara przyzwyczaja się do stanu rzeczy i zaczyna dostosowywać się do sytuacji. Celem podwójnej narracji jest zaburzenie tego procesu a zaburzenie tego procesu prowadzi do rozkładu psychiki. Już, już zaczynasz się w tym wszystkim urządzać a tu kolejna zmiana narracji, która wybija cię z rytmu, kiedy jesteś krok od stabilności. Powoduje to dezorientację, która ma prowadzić do całkowitego złamania oporu. Pomyślcie, oni mogą to z nami robić jeszcze kilka lat. Bądźcie świadomi i przygotowani na to, co się będzie działo. Bądźcie świadomi, że to tylko manipulacja, która ma was złamać, żebyście zgodzili się na wszystko.

9. Odbieranie radości życia.
Konstruowanie takiej rzeczywistości, żeby życie nie dostarczało żadnej rozrywki i przyjemności. Zamykanie klubów fitness, restauracji, lasów, odwoływanie świąt i wydarzeń kulturalnych. Ta technika była już stosowana podczas drugiej wojny światowej, kiedy Żydom zabroniono uprawiać sportu, muzyki na żywo i chodzenia do parków. Ma to doprowadzić ofiary do poczucia braku sensu życia, depresji, samobójstw i apatii. Równolegle utrzymywana jest narracja, że jak ofiara będzie wypełniać polecenia psychopaty, będzie się stosować, będzie współpracować, to być może to wszystko zostanie jej zwrócone.

10. Narcystyczna furia
Nadreakcja na wszelkie objawy oporu. Pośpiech. Wymuszanie. Wprowadzanie coraz to surowszych sankcji, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. To typowy objaw reakcji psychopaty wywołany utratą kontroli. Ma na celu zastraszenie jak największej ilości ofiar. Pamiętajcie, żeby nie ulegać strachowi. Jeśli widzicie wprowadzanie coraz większego ucisku to znaczy, że oni się boją. Boją się stracić kontrolę. Najlepszym rozwiązaniem jest stawienie biernego oporu.

11. Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności.
Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności odbywa się przez brak reakcji na cierpienia ofiary. Ma to dać ofierze poczucie i przekonanie, że nieważne co zrobi to i tak nie ma znaczenia i i tak niczego nie zmieni. Dobitnym przykładem zastosowania tej techniki było wprowadzenie lockdownu w dniu międzynarodowego Marszu o Wolność. Wielu ludzi ze środowisk stawiających opór zaczęło tracić nadzieję i już oficjalnie mówić, że to nie ma sensu. Oni chcą, żebyście tak właśnie myśleli. Celem tego jest wywołanie defensywnej apatii i niechęci do podejmowania jakichkolwiek działań.

TO JEST WOJNA O UMYSŁY. WOJNA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ.
Powtórzmy: Ta wojna ma doprowadzić do całkowitej zależności ofiar od systemu władzy ma sprawić, że ludzie będą postrzegać oprawców jako osoby, które mogą ich z tego wybawić ma doprowadzić do psychicznego uzależnienia od samej narracji i jej elementów towarzyszących – lockdowny, szczepienia, maski. Teraz chcą przejąć Twoją świadomość, ale wkrótce sięgną po wszystko. I nie spoczną dopóki nie zabiorą Ci wszystkiego. Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatrów i psychologów, mająca na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. Jest częścią Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych. Żeby to osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko. To, co się obecnie dzieje i techniki, które są stosowane oparte są na schemacie osaczania ofiary przez psychopatę, tylko że w skali makro. Wszyscy jesteśmy ofiarami. Możemy być ofiarami jeszcze przez kilka lat, dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy poddawani a także jak się przed tym bronić. To jest wojna o umysły. Wojna o świadomość i centralne znaczenie ma tutaj uwolnienie się od psychopatycznej narracji, wyznaczenie granic i określenie swoich wartości. Co możesz zrobić?

1. Unikaj pasywnego odbioru informacji.
Codziennie jesteśmy bombardowani informacjami, które mają wywołać w nas emocjonalny sztorm, wygenerować poczucie gniewu i bezsilności oraz stan permanentnego stresu wynikającego z ciągłej zmiany narracji. Informacje, które do nas napływają mają zmienić nasze zachowania i uczynić nas takimi, jakimi oni chcą. Jeśli myślisz, że jak jesteś świadomy i wiesz, co się dzieje to to na Ciebie nie wpływa to się mylisz. Człowiek wpatrzony w ekran telewizora lub smartfona przechodzi po jakimś czasie w stan quasi hipnozy. Przyjrzyj się osobom w swoim otoczeniu, jak wyglądają, kiedy oglądają telewizję lub przeglądają smartfon. Jaki mają wyraz twarzy? Nieobecny wzrok, opuszczona szczęka, zastygnięcie w jednej pozycji. Dzieje się tak dlatego, że po pewnym czasie oglądania telewizji lub czytania informacji fale mózgowe zwalniają i zaczyna się programowanie podprogowe. Wbrew pozorom taki sam wpływ mają treści anycovidowe publikowane na facebooku. Zauważyłeś, że przeglądając takie treści niepostrzeżenie mija ci kilka godzin a po skończeniu masz uczucie jakbyś był zawieszony w czasie? Pomijając już podły nastrój jaki towarzyszy ci po zmarnowaniu kilku godzin. Co zatem robić? – ogranicz czas, który przeznaczasz na absorbowanie przekazu medialnego. Wyznacz sobie określony czas, który będziesz spędzać na oglądaniu telewizji lub na facebooku itp. i go nie przekraczaj. – jeśli już chcesz coś oglądać lub czytać rób to świadomie. Nie rób kilku innych rzeczy na raz, skoncentruj się na jednej kwestii. Równoczesne jedzenie, sprzątanie, oglądanie telewizji i przeglądanie facebooka stwarza idealne warunki do programowania podprogowego, dlatego, że umysł nie jest w stanie skoncentrować się na jednej informacji i całą resztę napływających bodźców rejestruje podświadomie. Najlepiej było by odciąć się od tej narracji, ale wszyscy wiemy, że w dzisiejszym świecie się tak nie da, więc jeśli musisz już w niej uczestniczyć rób to świadomie.

2. Używaj techniki „szarej skały”
Okaż im obojętność i rób swoje. Psychopaci karmią się naszymi reakcjami i naszą uwagą. Jeśli nie będziemy reagować poszukają sobie innej ofiary. Nie będą mieli wyjścia. Odetnij się psychicznie i emocjonalnie od reakcji jaką chcą wywołać. Cokolwiek chcieli by sprowokować – zachowuj cierpliwość i ignoruj. Cokolwiek chcieli by ci narzucić – zachowaj cierpliwość i ignoruj. Stosuj bierny opór. Kiedy społeczeństwo zastosuje bierny opór oni stracą władzę. Jest nas za dużo. O wiele prościej jest złamać czynny opór niż opór bierny polegający na zachowaniu cierpliwości i ignorowaniu absurdów.

3. Wyznacz granicę, której nie przekroczysz.
Psychopaci nakłaniają nas wszelkimi sposobami do pójścia na ustępstwa i tym samym przesuwają nasze granice coraz dalej i dalej. Najpierw daliście się zamknąć dla świętego spokoju, potem nosiliście maseczki dla świętego spokoju, teraz dajecie się szczepić dla świętego spokoju. Ile jeszcze jesteście w stanie poświęcić dla świętego spokoju? Za każdym razem, kiedy przesuwasz swoją granicę tracisz szacunek do siebie. Zauważ, że za każdym razem, kiedy godzisz się na jakieś ustępstwo coś w Tobie umiera. I o to im chodzi, żebyśmy stracili całkowicie szacunek do samych siebie, żebyśmy czuli się bezwartościowi. Zapamiętaj jedną zasadę: z tyranem się nie negocjuje. Tyran chce wszystkiego i sięgnie po wszystko. Ugłaskać tyrana ustępstwami można tylko na jakiś czas po czym tyran i tak sięgnie po więcej. Wyznacz swoje granice i ani kroku w tył. Tylko tak zachowasz swoją integralność, poczucie własnej wartości i człowieczeństwo.

4. Poszukaj sobie celu, który będziesz realizować.
Który będzie cię inspirował i motywował do życia. Nie czekaj aż to się skończy. Takie czekanie prowadzi do apatii, utraty chęci do życia i wyuczonej nieudolności. Oni chcą, żebyśmy czekali, oni chcą żebyśmy utracili zdolność kierowania swoim życiem, bo wtedy będziemy całkowicie od nich zależni. Jeśli chcesz żyć w lepszej rzeczywistości to sobie ją stwórz, nikt za Ciebie tego nie zrobi. Musimy jako ludzie przejąć kontrolę nad naszym życiem i nie pozwolić innym podejmować decyzji za nas. Jeśli nie wybierasz i nie podejmujesz decyzji to ktoś zrobi to za Ciebie i zapewniam Cię, że nie będzie to dla Twojego dobra. To my musimy być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. Żeby to zrealizować musimy dorosnąć. Wolność to odpowiedzialność. Społeczeństwo ludzi zachowujących się jak dzieci we mgle nigdy nie będzie wolne. Dopóki oczekujesz, że ktoś powie Ci co jest dla Ciebie najlepsze i jeszcze pokaże jak to zrealizować to niczego nie zmienisz. Dopóki nie wiesz, czego chcesz inni będą decydować za Ciebie.

5. Określ się.
Zadaj sobie pytania : jak ma wyglądać moje życie? czego tak naprawdę chcę? jakie są moje wartości, które chcę realizować? Ustal swoją filozofię życia. Jeśli tego nie zrobisz będziesz tylko dryfował i robił to, co robią inni. Jeśli obecnie masz depresję to znaczy, że nie podejmujesz własnych decyzji i że inni decydują za Ciebie. Depresja nie jest chorobą, jest sygnałem, że coś w życiu nie funkcjonuje, i zamiast łykać psychotropy należało by się zastanowić co.

6. Zaufaj swojej intuicji.
Jeśli wydaje Ci się, że coś jest nie tak, to tak właśnie jest. Jeśli intuicja ostrzega Cię, żebyś czegoś nie robił, to tego nie rób i po prostu odejdź. Nie racjonalizuj. Zaufaj swoim uczuciom i emocjom. One są potężnym narzędziem ochrony w świecie, w którym trudno jest polegać na umyśle. Jeśli masz do czynienia z sytuacją wywołującą dyskomfort, zapytaj siebie co naprawdę czujesz i co ma ci to zasygnalizować.

7. Trenuj asertywność.
Kiedy ktoś zmusza cię do robienia czegoś, co wywołuje dyskomfort po prostu tego nie rób. Znajdź sposób, żeby uprzejmie odmówić. Ktoś namawia Cię do szczepienia? Powiedz dziękuję, że o mnie myślisz ale nie skorzystam. Nie wdawaj się w dyskusję. Jeśli nie będziesz zainteresowany udziałem w dyskusji manipulant odpuści.

8. Unikaj postawy: „A co ja mogę zrobić? To i tak niczego nie zmieni.”
Oni chcą, żebyś tak myślał. To jest trik, który działa jak zaklęcie ale to zaklęcie łatwo można złamać.
Ty decydujesz. Możesz odzyskać swoją świadomość i władzę nad swoim życiem. Wyobraź sobie w jakim świecie chciałbyś żyć i go sobie stwórz. Użyj wyobraźni i kreacji. Wyjdź ze strefy komfortu. Pokonaj swoje ograniczenia i się w końcu odważ. To nie siły zewnętrzne kontrolują twoje życie. To ty pozwalasz im się kontrolować. Jeśli brak Ci odwagi i kręgosłupa to jesteś tylko pożytecznym idiotą, który wcześniej czy później zacznie wykonywać rozkazy systemu, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.

9. Zaufaj sobie.
Naucz się szukać informacji i je interpretować. Myśl samodzielnie. Wyznacz granice. Odzyskaj swoją siłę i pewność. Bądź gotowy podjąć ryzyko. Życie to ryzyko. Historia nie jest jeszcze napisana i nic nie jest przesądzone. Historia pisana jest teraz. Masz w tym udział.

—-
Podziękowanie dla Aleksandry M. za udostępnienie materiałów z opracowania dot. R. Grannona.

Zobacz też:
Noam Chomsky – 10 sposobów oszukiwania społeczeństwa przez media
i wpis Manipulacja, w którym powołałem powyższe sposoby.
PS. podasz dalej?

Reklama

5 myśli na temat “OPERACJA PSYCHOLOGICZNA COVID-19. METODY ŁAMANIA PSYCHIKI I TWORZENIA PODPORZĄDKOWANIA

 1. Interpretacja wszelkich opisanych zjawisk i zdarzeń,
  zależy od przekonań i konstrukcji psychicznej piszacego.
  Czytelnik również ma swoje doświadczenie i sposób widzenia świata.
  Niemal wszystkie tezy mogę podważyć, przywołując argumenty z wydażeń realnych i domyślnych acz niemal pewnych zdażeń następnych.
  Dziś tylko w temacie Marszu Wolności.
  Martwią mnie
  wszelkie
  nawoływania
  do ..wojny,
  każda próba wywołania niepokojów społecznych,
  wszystkie
  akty agresji,
  wobec służb porządkowych..
  Nie ufam politykom aspirującym do władzy,
  którzy zwyczajnie rozrabiają na ulicy..
  Nie ufam bo oni tak budują swoje kariery i często kłamią..
  Widziałem jak facet agresywnie, fizycznie zaatakował policjanta, podczas Marszu Wolności.
  Uciekał wśród ludzi kilkadziesiąt metrów, zanim go złapali policjanci.
  Tłum w miejscu pojmania, nie widział zdarzenia i natychmiast zaczął skandować obraźliwe hasła wobec policjantów, domagając się uwolnienia delikwenta..
  Komu służy nieposłuszeństwo i niepokoje społeczne?..
  Komu?…
  Nowy porządek świata, to dla mnie zakończenie okresu pokoju na Świecie,
  wywołany przez
  aspirujących do władzy..
  To koniec bardzo trudnego i mozolnego doskonalenia demokracji.
  To koniec względnej stabilności systemów społeczno politycznych.
  Koniec
  spokojnej
  pracy
  miliardów ludzi,
  nad rozwojem technologii,
  nad wdrożeniem rozwoju zrównoważonego..
  Nigdy
  więcej
  wojny.
  Kto słowami i działaniem,
  powoduje wzrost napięć społecznych,
  jest żądny władzy.
  Żaden rządzący,
  nie zapewni dobrobytu wszystkim obywatelom.
  Historia przewrotów społeczno politycznych, pokazuje że tłum,
  wynosił kolejnego, większego tyrana..
  Spokojna praca nad zrównoważonym rozwojem.
  Rozmowa nie rozróby..

  Każdy marsz czy wiec, jest również okazją do celowego zwiększania niepokoju, przez podstawionych prowokatorów, i kontrmanifestacji..
  Nie!
  Nie dla konfrontacji.
  Jeśli polityk nie potrafi merytorycznie zdobyć poparcia większości,
  jest tylko uzurpatorem.

  Polubienie

  1. Tak, interpretacja zależy od przekonań. Dobrze, gdy przekonanie opiera się na wiedzy, a nie na przekazach medialnych i ze szkoły która realizuje narzucony program bez kształcenia samodzielnego myślenia, itp., oraz nie na domysłach, a nawet przesądach. Przesądy bywają też sztucznie tworzone przez ten rodzaj wiedzy, która została spreparowana i ugruntowana w społeczeństwie przez władzę, która chce mieć dzięki temu „naukowe wsparcie”. Np. cały komunizm miał „naukową” podbudowę. Podobnie jest z medycyną rockefellerowską, która po stu latach indoktrynacji i eliminowaniu innych nurtów zdominowała świat. Podobnie z naukami historycznymi itd.
   Niestety większość przekonań ludzi bierze się właśnie z takich „miejsc”. Doświadczenie własne to stanowczo za mało do tak obszernych, globalnych spraw. Natomiast sięgnięcie głębiej, zwłaszcza do relacji z wywiadów wojskowych i cywilnych, do wypowiedzi polityków (czasem coś „wycieknie” lub ktoś tam z góry postanowi się wyłamać dla prawdy) – otwiera nam oczy – przynajmniej by zacząć się zastanawiać.
   Skoro „możesz niemal wszystkie tezy podważyć” – zrób to – załóż bloga z dowodami, napisz artykuł(y) itd.
   Co do nawoływania do wojny czy niepokojów społecznych i agresji – zgadzam się.

   Ja też nie ufam politykom. Tak, budują swoje kariery i często kłamią. Czy mają wtedy na względzie dobro ludzi? Nie, są bezwzględni i egoistycznie koniunkturalni, więc warto dostrzegać, że dla tych celów stosują agresję i przemoc – często w białych rękawiczkach – właśnie z wyżyn i upoważnienia swej władzy. I to na dużo większą skalę niż pojedyncze ekscesy uliczne, chociaż te są akurat najbardziej medialne i czasem faktycznie dwuznaczne i/lub naganne.
   Zatem wcale mnie nie dziwi, że taka perfidna postawa może prowokować ludzi – także do rozróbek na ulicy, nawet w konflikcie ze służbami porządkowymi. Władza, politycy uważają je niemal za swoją własność i nimi się wysługują.

   Pytasz „Komu służy nieposłuszeństwo i niepokoje społeczne?” Często właśnie politykom, by to wykorzystywać wobec opozycji, by przykryć coś innego medialnie (np. jakąś własną aferę), są też prowokacje – czasem zewnętrzne. Polityka jest brutalna.
   Tak, „nowy porządek świata” to zakończenie okresu pokoju na Świecie. I dlatego trzeba pokazywać dokąd to prowadzi, jakich sztuczek elity używają. O tym był artykuł – jesteśmy zgodni, że to jest zło.
   Ale nie powinniśmy tego zła wypierać ze swej świadomości – to błąd psychologiczny „pięknoduchów”, tych, którzy chcą mieć tylko święty spokój, bo to zarówno gra na korzyść oprawców (że tak dosadnie to określę) jak i samooszukiwanie się.
   Jeśli mowa o trudnym i mozolnym doskonaleniu demokracji, to trzeba zdać sobie sprawę, że to od dawna pozór że ją mamy. Podobnie jak iluzja wolnego rynku – wszystkie te idee zostały niemal pogrzebane przez właśnie oligarchów – przez koncentrację władzy i kapitału. Zatem politycy są faktycznie na ogół uzurpatorami i merytoryczne zdobywanie poparcia większości też może być zmanipulowane obietnicami i wspomnianymi kłamstwami.
   Spokojna praca miliardów ludzi, to coś, co właśnie jest odbierane przez psychozę kowidianizmu i posunięcia polityków. Już nie tylko spokojna praca, ale często praca w ogóle. I bez przesady, że miliardy pracują nad rozwojem technologii – raczej mały procent ludzkości – reszta chce mieć zwykłą pokojową normalność.
   Ja też, ale to wymaga wyjścia poza bierność.
   Pozdrawiam!

   Polubienie

   1. Wiedza..
    Czerpię z wszelkich źródeł.
    Gdybym słuchał jedynie Gadowskiego, Michalkiewicza, Karonia, Jaśkowskiego i Brauna,
    być może widziałbym same spiski..
    Szczęśliwie słucham rozmów ludzi których spotykam i oglądam realne, medialne* obrazy, pokazujące do czego prowadzą jątrzenia aspirujących do władzy..
    Tak, miliardy ludzi pracują na rzecz rozwoju technologii i mozolnego ulepszania demokracji..
    Dotyczy to wszystkich.
    Inżynierów z wizją, techników z pasją, nastoletnie chinki, wietnamki, hinduski montujące gadżety i szyjące dla zachodu..
    Dzieci wydobywające metale i pierwiastki rzadkie..
    Dobrobyt i społeczna świadomość problemów tego Świata, postępuje nieustannie.
    Niegdyś Polskie bazarki w Niemczech, potem Ruskie w Polsce itd. ..
    Mimo wszystko, pokój sprzyja upowszechnianiu dobrobytu i świadomości..
    Te miliardy ludzi, pracują i są na drodze do rozwoju.
    Każdy konflikt, nie tylko wojna,
    spowoduje nie będą już budować lepszego jutra..
    Będą walczyć o przetrwanie..
    Rozmowa jest
    jedynym
    środkiem do lepszej przyszłości.
    Uleganie psychozie podziału na My i Oni.
    uczestnictwo w rozróbach ulicznych sterowanych przez politykierów, jest złem.
    Na tym Świecie, jest miejsce dla wszystkich 😃
    Oby jak najmniej wywołujących i wierzących spiski, a jak najwięcej ..piękno duchów i pasjonatów pracy 😏
    Bloga nie założę, ale gromadzę realne wypowiedzi stron, dla przeszłych dyskusji 😉
    Skonfrontuję wykazując błędy, kłamsta i następstwa..
    Interpretacje komentatorów również..

    Nie dajmy się więc manipulować politykom 😊
    Konflikty, nieufność, wrogość, narastają za sprawą polityków, również tych co dopiero chcą władzy..
    Wychodzenie na ulicę, powoduje tylko narastanie konfliktu..
    Poróżnieni będziemy głębiej,
    jeśli będziemy ulegać politykom
    i niekoniecznie bezstronnym komentatorom..

    W każdym punkcie, znajduje się przekaz pozytywny, z który realizuję
    i porażający moja wrażliwość dodatek, o wydźwięku negatywnym..
    Czemu ma służyć taka konstrukcja?
    Przypomina mi to wszelkie przekazy i dyskusje, w temacie ..pandemii.
    Jeśli zaznaczymy na czerwono, wszystkie słowa i zdania o zabarwieniu skrajnie negatywnym, to okaże się że .. kontestujący pandemię, walczący o ..wolność, udostępniają i przekazują teksty nadziane obficie tym kolorem…
    Kto więc wywołuje nieufność, podejżliwość, strach?…
    Widzę i słyszę.
    Wiem na co i jak,
    reagują moi znajomi.
    Tak, obserwacje bezpośrednie są niepodważalne, a relacje i narracje komentatorów, są ciekawym uzupełnieniem, podlegającym weryfikacji..

    Polubienie

 2. Techniki manipulacji to szeroki temat. Są wykorzystywane w marketingu, polityce a nawet w nauce.
  Oprócz wspomnianych R. Grannona oraz N. Chomskiego można przytoczyć jeszcze szereg innych – podręcznikowych i z różnych kursów dla sprzedawców.
  Mamy z nimi do czynienia na co dzień w przekazach medialnych.
  Warto wspomnieć o 6 zasadach perswazji Roberta Cialdini.
  Kto chce się z nimi zapoznać w postaci resume – zapraszam do mojego skrótu (pdf): http://www.lepszezdrowie.info/cialdini.pdf,
  a kto woli np. posłuchać (wraz z sugestiami obrony) – mówił o tym w Komentarzu Tygodnia W. Gadowski. Zobacz odpowiedni urywek
  https://youtu.be/Xr_kjWbCygs?t=2367 tj. od ok. 39′ do 48′ .
  Natomiast na tym blogu, w różnych ujęciach z różnych powodów i dużo wcześniej, temat przewijał się wielokrotnie, np.:
  https://lapidaria.home.blog/2015/04/07/od-klasycznej-manipulacji-do-mind-control/
  https://lapidaria.home.blog/2018/11/09/manipulacja-medialna-i-spoleczenstwo-dezinformacyjne-bariery-w-komunikowaniu-w-sprawie-suplementow-i-szczepionek/
  https://lapidaria.home.blog/2021/02/16/cenzura/
  https://lapidaria.home.blog/2020/02/11/oszustwo-z-grozna-epidemia-domniemanego-koronawirusa/

  Jeśli chcesz mieć wspomniane techniki Grannona oraz Chomskiego także w postaci do wydruku (.odt), to zapraszam odpowiednio do:
  http://www.lepszezdrowie.info/Operacja_psychologiczna_C19.odt
  http://www.lepszezdrowie.info/N._Chomsky_sposoby_oszukiwania_spoleczenstwa_przez_media.odt
  [ w przypadku nie działania linku skopiuj adres i wklej w wyszukiwarce ]

  Polubienie

 3. „Pranie mózgu” (Brain washing)
  Notatki z wykładu.
  ________________
  – odcięcie od niezależnej wiedzy
  – całodobowa indoktrynacja
  – system nagród i represji w związku z zachowaniami oraz bez tego związku (dezorientowanie)
  – wzajemny brak zaufania w środowisku, wpajanie istnienia donosicieli
  – groźby kar, represji, tortur – także w stosunku do rodziny
  – izolacja fizyczna
  – publiczne poniżanie i wyśmiewanie
  – stres psychologiczny i fizyczny, utrudnianie podstawowych czynności, doprowadzanie do zmęczenia
  – indukowanie poczucia winy, nieważności i opuszczenia
  – wywoływanie braku szacunku do siebie, zdrady siebie
  – atak na tożsamość
  – „reedukacja” z niekończącym się powtarzaniem sloganów i „jedynej prawdy”
  – włączanie osoby indoktrynowanej w proces reedukacji
  – rosnąca skala wymagań
  – zaprzyjaźnianie się z nadzorcą (syndrom sztokholmski)

  Polubienie

Skomentuj (ew. polub, podziel się ... )

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.