Jak marnować pieniądze?

Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarczy rozsądek.
William Szekspir
Sposobów jest mnóstwo, ale większe możliwości mają ci, którzy robią to z pieniędzmi publicznymi lub w rękach dużych organizacji.
Dwa przykładowe obrazki z ostatnich dni w Warszawie.

Nowe przystanki ZTM w Al. Solidarności – przy srebrzystym wieżowcu i koło ZOO. Prawie miesiąc kosztownych prac, zmiany w organizacji ruchu, przystanki zastępcze. Ciężkie (materiałochłonne) konstrukcje o wątpliwej stabilności i nie dające cienia. A to wszystko w niecały rok po podobnych długotrwałych pracach przy całkiem ładnych przystankach w tych samych miejscach….

Impreza charytatywna w formie koncertu. Prawie tydzień kosztownych przygotowań, w tym postawienie na jeden dzień dużej hali koncertowej. Po imprezie natychmiast rozebranej, co zapewne też kosztowało. A gdyby TE pieniądze przeznaczyć właśnie na cel charytatywny albo halę wykorzystać jeszcze do innych celów?
Podobne działania obserwowałem i przy innych imprezach.
Nie dziwmy się więc, że przy takim gospodarowaniu finanse kuleją a skarbonki/skarbce są chude…

Reklama